Công an xã Quang Bình trân trọng thông báo!
Ngày 14/12/2022

Thông báo về việc cấp CCCD gắn chịp và tài khoản định danh điện tử

Có thể là hình ảnh về văn bản


Tổng lượt xem bài viết là: 100
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác