HTX SX KD DV-NN xã tổ chức kiểm tra sâu bệnh hại lúa
Ngày 27/09/2022

Sáng ngày 10/09/2022, 15/8 Âm lịch, HTX SX KDDV-NN tổ chức thăm đồng kiểm tra phát hiện sâu bệnh hại lúa.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/z3711303135338-d619ab16c640ff8107549971a616435a-20220927083736-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/z3711303127117-fc6355b5ac2e9695dd32df1570e7466d-20220927083758-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/z3711303139553-41982d2e9c3be4eda5c147725f54d030-20220927083820-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/z3711303133026-0a53bc96183d11fe2f1c9eb3aeaa0986-20220927083850-e.jpg

 

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/z3711303141104-04791341c6740c9dd0c1b68d7bb10e3f-20220927083908-e.jpg

 

Tổng hợp: Minh Thu.


Tổng lượt xem bài viết là: 74
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác