Khai mạc diễn tập chiến đấu xã Quang Bình trong khu vực phòng thủ năm 2023
Ngày 06/09/2023

Sáng ngày 28/8, Ban Tổ chức diễn tập xã Quang Bình tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã Quang Bình trong khu vực phòng thủ năm 2023.

          Cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT năm 2023 của xã Quang Bình gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) Từ trạng thái SSCĐ thường  xuyên  lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào  trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Tại buổi khai mạc, xã đã tổ chức diễn tập các hoạt động ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 tại nhà văn hóa xã; riêng giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ tại xã Bình Định.

      Cuộc diễn tập chiến đấu xã Quang Bình trong khu vực phòng thủ diễn ra trong một ngày với các nội dung: Hội nghị Đảng ủy ( mở rộng ) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Quang Bình NK 2021 – 2026 quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ cho các ban ngành, đoàn thể, triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu trong KVPT, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu.

       Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giải quyết tình huống đột xuất về an ninh trật tự trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và vai trò tham mưu của các cấp, các ngành; đồng thời rút ra những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo cho việc vận hành cơ chế, không để bị động bất ngờ khi có các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Tổng lượt xem bài viết là: 41
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác