Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 25/07/2023

Sáng ngày 25/07/2023, Hội đồng Nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Tin liên quan