nhà thờ Giáo xứ Thân Thượng
Ngày 08/07/2020

Nằm ở trung tâm xã Quang Bình

Giáo xứ thân thượng do linh mục Nguyễn Đình Huynh trụ trì

Tin liên quan