THÔNG BÁO CỦA BCH ĐOÀN XÃ QUANG BÌNH
Ngày 22/06/2023

Dưới đây là thông báo của BCH đoàn xã Quang Bình về việc tiếp nhận giấy sinh hoạt hè của các đồng chí đoàn viên thanh niên.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202306/Images/z4452565380253-76593099d6c3b36971ed1ff2252f7445-20230622123910-e.jpg

Có thể là hình ảnh về văn bản


Tổng lượt xem bài viết là: 67
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác