Thông báo số 09 - TBNN của Hợp tác xã SXKD DVNN về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ mùa 2023
Ngày 09/08/2023

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202308/Images/z4587407118343-baa8b1925b0adf058e2cecbf8ef27b01-20230809085544-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202308/Images/z4587407127917-7cfc923b5294d054ec4b0e680300119b-20230809085544-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 32
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác