Thông báo số 10 - TBNN của Hợp tác xã SXKD DVNN về Tình hình sâu bệnh và một số chủ trương biện pháp bảo vệ lúa vụ mùa 2023
Ngày 21/08/2023

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202308/Images/z4622719730315-889d06f117c982ad971cfaebb7328681-20230821022018-e.jpg
Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202308/Images/z4622718450249-3e8d32ff973c4b694a8f031f41f27319-20230821022037-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 59
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác