THÔNG BÁO SỐ 20/TBNN CỦA HTX SXKDDVNN XÃ QUANG BÌNH NGÀY 20/9/2022
Ngày 27/09/2022

Thông báo tình hình sâu bệnh và một số chủ trương biện pháp bảo vệ lúa mùa cuối vụ.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/20-20220927084255-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202209/Images/21-20220927084310-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 48
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác