Thông báo về việc cấm chăn thả trâu, bò và đổ rác thải tại khu vực Nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công
Ngày 11/10/2022

Qua phản ánh của người dân trong xã và kiểm tra giám sát của cán bộ chuyên môn hiện nay các chủ hộ chăn nuôi có trâu, bò; còn chăn thả tự do trong Nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công.

 

 

THÔNG BÁO

    Về việc cấm chăn thả trâu, bò và đổ rác thải tại khu vực Nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công

Kính gửi: Cán bộ và nhân trong xã

Qua phản ánh của người dân trong xã và kiểm tra giám sát của cán bộ chuyên môn hiện nay các chủ hộ chăn nuôi có trâu, bò; còn chăn thả tự do trong Nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công. Nghĩa trang là nơi tâm linh cũng là nơi yên nghỉ của những người quá cố song hiện nay việc chăn thả trâu, bò và đổ rác thải tại các khu vực nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công vẫn diễn ra thường xuyên gây ảnh hưởng đến tâm linh và mất vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan khu vực nghĩa trang. Ủy ban nhân dân xã đã nhiều lần thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã; nhưng cho đến nay các chủ hộ có chăn nuôi trâu, bò vẫn cố tình chăn thả và đổ rác tự do trong Nghĩa trang.

UBND xã căn cứ Nghị định số: 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ; về xây dựng, quản lý, sử dụng Nghĩa trang; Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình; về việc tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 Của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình Ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn Tỉnh. Để đảm bảo nơi tâm linh, an toàn cho các phần mộ và vệ sinh cảnh quan môi trường tại các khu nghĩa trang trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đề nghị các chủ hộ có trâu, bò không được chăn thả, ràng buộc vật nuôi, và các hộ dân không đổ rác thải tại Nghĩa trang.

Ủy ban nhân dân xã đề nghị người dân trong xã khi sang cát cho Người thân trong gia đình chủ động liên hệ với ông quản trang để được hướng dẫn các thủ tục khi sang cát; nghiêm cấm không được vất rác thải bừa bãi và chôn lấp quan tài và các vật dụng ở khu vực sang cát và phải đưa về nơi tập kết theo quy định hướng dẫn của ông Quảng trang.

 Ủy ban nhân dân xã giao cho Ban công an, cán bộ địa chính môi trường và ông quản trang theo dõi nếu phát hiện các hộ cố tình chăn thả trâu, bò và đổ rác trong khu vực Nghĩa trang Quán Ngái và Nội Công thì đưa trâu, bò và người đổ rác thải về Ủy ban nhân dân xã để xử lý theo quy định và quy chế của địa phương.

Trên đây là thông báo của UBND xã. Đề nghị các chủ hộ chăn nuôi trâu bò và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận

  • Ban CA, CBĐC, ông QT
  • Chủ hộ có trâu, bò

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

(Đã ký)

 Đặng Văn Luân

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 55
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác