Thông báo về việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 18/05/2022

Thực hiện điều 3, Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Thái Bình

Thực hiện điều 3, Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo:

Từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) như sau:

a) Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại Thành phố Thái Bình.

b) Công an các huyện:

+ Tổ chức đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc; sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

+ Tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

c) Công an thành phố Thái Bình tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

d) Công an xã, thị trấn (Đối với các xã đủ điều kiện phân cấp theo quy định của Bộ Công an) tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với các xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có tr ụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Qua khảo sát, có 49 Công an cấp xã đủ điều kiện phân cấp, cụ thể như sau:

- Huyện Vũ Thư 12 xã, gồm: Bách Thuận, Duy Nhất, Minh Khai, Minh Lãng, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Phong, Việt Hùng, Việt Thuận, Vũ Hội, Vũ Tiến, Xuân Hòa.

 - Huyện Hưng Hà 11 xã gồm: Điệp Nông, Đông Đô, Duyên Hải, Hòa Tiến, Hồng An, Hồng Minh, Thị trấn Hưng Nhân, Kim Trung, Tân Lễ, Thái Phương, Thống Nhất.

- Huyện Quỳnh Phụ 10 xã, gồm: An Khê, An Mỹ, An Vinh, Châu Sơn, Đông Hải, Đồng Tiến, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hội, Quỳnh Hồng, Quỳnh Ngọc.

- Huyện Thái Thụy 05 xã, gồm: Thụy Trường, Thụy Liên, Hồng Dũng, Dương Hồng Thủy, Sơn Hà.

- Huyện Đông Hưng 04 xã, gồm: Đông La, Đông Sơn, Đông Phương, Đông Quan.

- Huyện Tiền Hải 04 xã, gồm: Đông Minh, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Trung.

- Huyện Kiến Xương 03 xã, gồm: Minh Quang, Quang Bình, Tây Sơn.

Công an tỉnh Thái Bình trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ.


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác