chùa Tây
Ngày 08/07/2020

Nằm ở Phía Tây của xã Quang Bình

Chùa tây được xây dựng lại năm 2016.

Tin liên quan