Hội Khuyến học xã Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học – khuyến tài năm 2023 và trao quà cho học sinh đỗ CĐ-ĐH năm 2023
Ngày 06/02/2024

Công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài là việc làm có nhiều ý nghĩa sâu sắc, bền vững, có ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

          Sáng ngày 03/02/2024, tại hội trường uỷ ban nhân dân xã Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và trao quà cho các học sinh đỗ Cao đẳng, Đại học năm 2023.

            Dưới dây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131840381093-104fcc726d6a2c910569e7197ccaa00c-20240206035644-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859001817-7fb64fde8ca8ae860091bc25349772b4-20240206035642-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859018524-cdb412732f314a2327a6ad55a898c57c-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859009402-52b175f6ced66e92c2f3fc0f0bf97a42-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859028111-f1d96034be618621c9d2b75bdc424640-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859039373-1077d6ed9a465a31038250bd5545a8f7-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131858990917-cdaef13bc79572ba8864421208238107-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859027899-ef6c2f8ff13835065bd75a65eccdfc3b-20240206035643-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131859001817-7fb64fde8ca8ae860091bc25349772b4-20240206035642-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202402/Images/z5131840381093-104fcc726d6a2c910569e7197ccaa00c-20240206035644-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 160
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác