Làng nghề
Ngày 09/07/2020

Chế biến lương thực, thực phẩm Bặt Quán

Làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm Bặt Quán gồm các ngành nghề xay sát, làm đậu, nấu rượu, bún bánh, đặc biệt phục vụ làm cỗ đặt phục vụ cho nhu cầu nhân dân trong và ngoài huyện.

Tin liên quan