Miếu thôn Bắc Sơn
Ngày 09/07/2020

Miếu thôn Bắc Sơn, gần cầu Quán.

Tin liên quan