Những tiện ích rất rõ của việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 so với mức độ 1, 2
Ngày 18/08/2023

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Đây là hệ thống giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước; được thiết lập và vận hành nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ một cách thuận lợi, đơn giản, không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

Dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4 là gì?

        Dịch vụ công trực tuyến hiện được chia thành 4 mức. Mức độ 1 chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin về TTHC và các văn bản quy định có liên quan; mức độ 2 người sử dụng khi vào truy cập thông tin có thể tải về các mẫu văn bản và thực hiện khai báo hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi khai báo được in ra, mang nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước hoặc nộp thông qua đường bưu điện. Khi hồ sơ giải quyết xong có thể đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giao hồ sơ đến tận nhà.

        Với mức độ 3, người sử dụng có thể điền và gửi hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước thông qua mạng điện tử. Các cơ quan hành chính nhà nước sau khi tiếp nhận sẽ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ ngay trên môi trường mạng. Người sử dụng sau đó sẽ đến cơ quan hành chính nhà nước nhận kết quả giải quyết hồ sơ và trả lệ phí hồ sơ nếu có.

        Với mức độ 4, người dân và doanh nghiệp không còn trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước mà có thể đăng ký, kê khai hồ sơ đầy đủ trên mạng rồi gửi đến cơ quan nhà nước thông qua mạng; việc trả lệ phí nếu có đều thực hiện qua mạng. Hồ sơ khi giải quyết xong theo quy định sẽ được gửi về đến tận địa chỉ nhà theo đường dịch vụ bưu chính công ích mình đã đăng ký.

       Dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 mang đến những ích lợi rất rõ. Thủ tục đăng ký đơn giản, có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong ngày, tại bất kỳ địa điểm nào, chỉ cần nơi đó có kết nối mạng Internet; có thể sử dụng máy tính hay một chiếc điện thoại thông minh nối mạng là đủ. Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thứ, từ chi phí đi lại, thời gian giao dịch, có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ của mình trên hệ thống mạng hay qua tin nhắn điện thoại; nhất là trong điều kiện hiện nay khi hệ thống mạng đã phủ đến hầu hết các địa phương, các trang thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh hiện đã rất phổ biến trong hầu hết các gia đình.


Tổng lượt xem bài viết là: 190
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác