QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quang Bình, huyện Kiến Xương giai đoạn 2021-2030
Ngày 16/04/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Quang Bình, huyện Kiến Xương giai đoạn 2021-2030 , Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng phát triển nông nghiệp

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác