1. Đảng ủy
  • Vũ Văn Tuấn

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0368820838

  • Nguyễn Văn Bính

   Chức vụ: Phó bí thư

   SĐT: 0914671599

  Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Bính

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0914671599

  • Phạm Mạnh Chúc

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0367680897

  Hội Phụ Nữ
  • Vũ Thị Phương

   Chức vụ: Chủ tịch

   SĐT: 0912451101

  • Đinh Thị Lương

   Chức vụ: Phó chủ tịch Hội

   SĐT: 0982493599

  Hội Cựu Chiến Binh
  • Phạm Văn Minh

   Chức vụ: Chủ tịch

  Hội Nông Dân
  • Lê Đức Hồng

   Chức vụ: Chủ tịch

   SĐT: 0368713151

  • Đặng Tiến Tĩnh

   Chức vụ: Phó chủ tịch HND

   SĐT: 0379459112

  Đoàn Thanh Niên
  • Nguyễn Thị Thu

   Chức vụ: Bí thư

   SĐT: 0859416222

  • Vũ Văn Ngự

   Chức vụ: Phó bí thư Đoàn

   SĐT: 0346996226

  Công Đoàn
  • Phạm Mạnh Chúc

   Chức vụ: Chủ tịch

   SĐT: 0367680897

  Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp
  • Nguyễn Đình Tài

   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

   SĐT: 0942214497

  Ủy ban nhân dân xã
  • Lê Quang Huy

   Chức vụ: Phó chủ tịch

   SĐT: 0987346207

  • Đặng Văn Luân

   Chức vụ: Chủ tịch UBND

   SĐT: 0946231975

  1. Ban Công an xã
   • Phạm Yên Nguyên

    Chức vụ: Trưởng công an xã

    SĐT: 0912534206

   • Đặng Đình Long

    Chức vụ: phó công an xã

    SĐT: 0352729994

   • Đoàn Đình Tùng

    Chức vụ: Công an viên chính quy

    SĐT: 0913819380

   • Lê Đức Long

    Chức vụ: Công an viên chính quy

    SĐT: 0981667113

   • Vũ Ngọc Doan

    Chức vụ: CAV thôn Ngái

    SĐT: 0344982445

   • Nguyễn Văn Rậu

    Chức vụ: CAV thôn Đông

    SĐT: 0394050239

   • Phạm Minh Đường

    Chức vụ: Công an viên thôn Bắc Sơn

    SĐT: 0355072838

   • Đinh Xuân Dự

    Chức vụ: CAV thônĐoàn Kết

    SĐT: 0352308606

   • Nguyễn Đình Vân

    Chức vụ: CAV thôn Hưng Tiến

    SĐT: 0987335421

   • Nguyễn Đình Cương

    Chức vụ: CAV thôn Hưng Tiến

    SĐT: 0986086807

   • Nguyễn Đình Phan

    Chức vụ: CAV thôn Hoa THám

    SĐT: 0386477200

   • Đặng Văn Đức

    Chức vụ: CAV thôn Đại Thành

    SĐT: 0382007881

   • Phạm Văn Hạch

    Chức vụ: CAV thôn Ngái Đông

    SĐT: 0366276331

  2. Banđịa chính - xây dựng
   • Ngô Anh Văn

    Chức vụ: Công chức Địa chính- môi trường xã

    SĐT: 0823942658

   • Phạm Xuân Trường

    Chức vụ: Công chức Xây dựng- Nông nghiệp- Giao thông xã

    SĐT: 0383150543

  3. văn phòng HĐND-UBND
   • Hoàng Ngọc Việt

    Chức vụ: Văn phòng- Nội vụ xã

    SĐT: 0916637761

  4. Trạm y tế xã
   • Vũ Văn Thành

    Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã

    SĐT: 0904652111

  5. BCH quân sự xã
   • Phạm Ngọc Hưng

    Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự xã

    SĐT: 0358199949

  6. Ban tài chính - kế toán
   • Hoàng Thị Hoa

    Chức vụ: Tài chính- Ngân sách xã

    SĐT: 0942332782

  7. Văn hóa xã
   • Phạm Mạnh Chúc

    Chức vụ: Công chức văn hóa

    SĐT: 0912288306

  8. Văn phòng khen thưởng, kỷ luật, thống kê, thủ quỹ
   • Nguyễn Tiến Cường

    Chức vụ: Thủ quỹ

    SĐT: 0904047264

  9. ban tư pháp – hộ tịch
   • Vũ Hoàng Mễ

    Chức vụ: Tư pháp hộ tịch xã

    SĐT: 0988103870

   1. Thôn Ngái Đông
    • Lê Ngọc Hưng

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0916952623

   2. Thôn Ngái
    • Lê Xuân Nam

     Chức vụ: Trưởng thôn Ngái

   3. Thôn Đông
    • Lều Ngọc Ngoan

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0369321101

   4. Thôn Kim Thịnh
    • Nguyễn Mạnh Huấn

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0377748045

   5. Thôn Bắc Sơn
    • Bùi Duy Lẫm

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0376274047

   6. Thôn Đoàn Kết
    • Nguyễn Xuân Hòa

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0339067048

   7. Thôn Hưng Tiến
    • Nguyễn Quý Quang

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0987583435

   8. Thôn Hoa Thám
    • Lại Thế Lặc

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0983549348

   9. Thôn Đại Thành
    • Bùi Xuân Ngọt

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0334086076