Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết ở Quang Bình
Ngày 24/11/2023

Chiều ngày 12/11, 8/9 thôn trong toàn xã đã đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn. Về dự ngày hội có các ông bà trong BCH Đảng bộ, UBND, các ban ngành đoàn thể, ban lãnh đạo và nhân dân các thôn đã về đông đủ tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873540020239-843bc9efb787065a021a10ff9b78893f-20231124094059-e.jpg

         

          Thực hiện phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, thời gian qua Ban công tác mặt trận các thôn đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực sản xuất, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, áp dụng các biện pháp thâm canh, thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó đến nay, đời sống nhân dân được nâng lên, số hộ khá, hộ giàu tăng lên qua từng năm, hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới đã giảm dần.

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873186647690-ef30257db92b9dd5ebb74e84a168b958-20231124094155-e.jpg

 

          Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác mặt trận các thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư ủng hộ xây dựng các công trình công cộng như đèn thắp sáng đường quê, các công trình đường giao thông... Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận của các thôn còn phát huy vai trò nòng cốt tập hợp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa…

   

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873237086442-2554e1fbe26043e5a14c822585f2f684-20231124094312-e.jpg
 
Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873144273987-a38c9205a0da90011f9b8c6b9f66a2ae-20231124094631-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873106655545-4bb864fb3a2e0cad8aae420e4a2463f9-20231124094702-e.jpg

 

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873103172569-08b09a2ac44769fee02e8f247a268216-20231124094739-e.jpg
 

        Phát biểu tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo về dự từng thôn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, Ban công tác mặt trận thôn và, các đoàn thể và nhân dân các thôn trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, đề nghị Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục khai thác, huy động nguồn lực của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng cơ sở, hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu xây dựng xã Quang Bình trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Thực hiện tốt cuộc vận động vì người nghèo, tương thân tương ái, xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi người dân trong thôn cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gưỡng mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động con em và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Media/167_QuangBinh/FolderFunc/202311/Images/z4873184696238-161ab79383cd6aa98f3ab18a064f762f-20231124094829-e.jpg

 

          Trong Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023); và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gương "Người tốt việc tốt" và trao quà cho các hộ gia đình khó khăn nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo.

          Thông qua việc tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã nâng cao hơn nữa nhận thức của các giới, các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận trong tình hình mới.Thông qua việc tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã nâng cao hơn nữa nhận thức của các giới, các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận trong tình hình mới.

Tổng hợp: Minh Thu./.


Tổng lượt xem bài viết là: 21
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác